Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-11.

SGG.683.5.28.2018 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Powiat Oświęcimski
Powiat:
Miejscowość: Monowice
Kod pocztowy: 32-600
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiat.oswiecim.pl
   
dodano: 2019.08.12
ważne do: 2019.10.11
wyświetleń: 157

Szczegóły ogłoszenia:

SGG.683.5.28.2018 Oświęcim, dnia 12 sierpnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. oszczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Pana Stanisława Stachura na działce nr 885/2 o pow. 0,0012 ha położonej wjednostce ewidencyjnej Oświęcim- miasto obręb Monowice, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, wzwiązku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Polowieckiej wOświęcimiu”.
Należy wyjaśnić, iż ww. decyzja nr 2/18 Starosty Oświęcimskiego zatwierdziła podział działki 885 na działki nr 885/2 o pow. 0,0012 ha (pod inwestycję) oraz nr 885/1 opow. 0,5601 ha. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej prze Sąd Rejonowy wOświęcimiu, Wydział V KW dla powyższej nieruchomości ujawnione jest „prawo dożywotniego, nieodpłatnego użytkowania całej nieruchomości położonej w Oświęcimiu, stanowiącej działkę numer 885 o powierzchni 0,5613 ha, zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi oznaczonymi numer 10 przy ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu” m.in.. na rzecz Stanisława Stachura.
Z pozyskanych dokumentów wynika, że Stanisław Stachura zmarł 22 września 2018r., a postępowanie spadkowe po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone. Biorąc to pod uwagę, tutejszy organ stwierdził, iż działka nr 885/2 położona w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Monowice stanowi nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym wrozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę nr 885/2 o pow. 0,0012 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Monowice.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Kołodziej, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta
Marcin Niedziela

Otrzymują strony według rozdzielnika


Rozdzielnik do ogłoszenia znak: SGG.683.5.28.2018 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

1. Prezydent Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
2. Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim – tablica ogłoszeń,
3. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – tablica ogłoszeń,
4. Strona BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
5. Prasa o zasięgu ogólnopolskim,
6. SGG a/a.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama