Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-11-09.

SGG.6821.25.2019 Ogłoszenie

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Powiat Oświęcimski
Powiat:
Miejscowość: Grojec
Kod pocztowy: 32-615
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiat.oswiecim.pl
   
dodano: 2019.09.10
ważne do: 2019.11.09
wyświetleń: 144

Szczegóły ogłoszenia:

Znak: SGG.6821.25.2019 Oświęcim, dnia 10 września 2019 r.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 iart. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
Starosta Oświęcimski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 2059/4 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą wWarszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Oświęcim – Kęty odgałęzienie do SRP Grojec DN 100 CN 2,5 MPa w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Grojec DN 65 CN 2,5 MPa - wykonanie dokumentacji projektowej”. Zgodnie z projektem długość gazociągu na dz. 2059/4 wyniesie 5,0 m; zostanie on poprowadzony w strefie kontrolowanej o szerokości 4 m a pas montażowy na czas robót zajmie 72,3 m2.
Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu - Wydział V Ksiąg Wieczystych i stanowi współwłasność kilku osób m. in. Pani Wandy Sporysz c. Józefa i Walerii, która jest nieżyjąca a z akt wynika że sprawy spadkowe nie zostały po niej uregulowane. Biorąc te okoliczności pod uwagę stwierdzono iż działka nr 2059/4 położona w Grojcu stanowi nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Wandy Sporysz oraz inne osoby, które wykażą że przysługuje im prawo rzeczowe do udziału zmarłej w parceli inwestycyjnej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się iudokumentowali swoje prawa. Osoby takie winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego wOświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Sprawę prowadzi Katarzyna Kulpa, tel. 33/844-97-50.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa do udziału Pani Wandy Sporysz w działce nr 2059/4 obręb Grojec, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z części tej parceli objętej inwestycją celu publicznego wtrybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Starosta Oświęcimski


Otrzymują:
Strony według rozdzielnika
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama