Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-12-03.

Ogłoszenie S.Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Powiat:
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod pocztowy: 34-200
Ulica: Kościelna 5b
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiatsuski.pl
   
dodano: 2019.10.04
ważne do: 2019.12.03
wyświetleń: 160

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie Starosty Suskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a następnie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie poniższej nieruchomości wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku wniesienia odwołania, oznaczonej jako:
  • działka ewidencyjna nr 4896 o pow. 0,0547 ha, położonej w Stryszawie, będącej we władaniu samoistnym osób fizycznych, zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o prawie własności.


Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegać będzie na wydaniu zezwolenia nazałożenie i przeprowadzenie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Jeleśnia - Sucha Beskidzka oraz posadowienie jednego słupa kratowego linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z osprzętem, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawem do tej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

Starosta Suski
mgr Józef Bałos
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama