Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-02-28.

Przetarg Nr 2/2020

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: podlaskie
Firma: Gmina Miejska Hajnówka
Powiat:
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Ulica: Aleksego Zina 1
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.02.07
ważne do: 2020.02.28
wyświetleń: 82

Szczegóły ogłoszenia:


PRZETARG Nr 2/2020
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę usługową wraz z drogą wewnętrzną,
położonych w Hajnówce przy ul. doc.A.Dowgirda,
dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00018611/4, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
3371/1 o pow. 26245 m2
- cena wywoławcza 675.500,00 zł + VAT (23 %)
do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł
3371/2 o pow. 43324 m2
- cena wywoławcza 1.095.500,00 zł + VAT (23 %)
do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł
Data pierwszego przetargu: 05.02.2020 r. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) upłynął.
Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 23 kwietnia 2020 R. O GODZ. 1100
W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.
Hajnówka 06.02.2020 r. Burmistrz Miasta
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama