Ogłoszenie

Przetarg na działki w Łękach - cz.1

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.03.17
ważne do: 2020.04.16
wyświetleń: 52

Informacje dodatkowe:

5.05.2020
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 1095/1 o powierzchni 0,1742 ha,
 2. 1095/2 o powierzchni 0,1487 ha,
 3. 1095/3 o powierzchni 0,1494 ha,
 4. 1095/4 o powierzchni 0,1497 ha,
 5. 1095/5 o powierzchni 0,1500 ha,
 6. 1095/6 o powierzchni 0,1523 ha,
 7. 1095/7 o powierzchni 0,2015 ha,
 8. 1095/8 o powierzchni 0,2202 ha,
 9. 1095/9 o powierzchnia 0,2200 h,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 5 maja 2020 r (wtorek) o godzinie 8:30 wsiedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 830 , kolejno:
 1. godz. 8:30 - działka 1095/1 cena wywoławcza 43 550,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:45 - działki 1095/2 cena wywoławcza 37 170,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 9:00 - działka 1095/3 cena wywoławcza 37 350,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 9:15 - działka 1095/4 cena wywoławcza 37 400,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:30 - działka 1095/5 cena wywoławcza 37 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9:45 - działka 1095/6 cena wywoławcza 38 070,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 10:00 - działka 1095/7 cena wywoławcza 50 370,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 10:15 - działka 1095/8 cena wywoławcza 55 050,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 9. godz. 10:30 - działka 1095/9 cena wywoławcza 55 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium:
 1. działka 1095/1 – 4 355,00 złotych,
 2. działka 1095/2 – 3 717,00 złotych,
 3. działka 1095/3 – 3 735,00 złotych,
 4. działka 1095/4 – 3 740,00 złotych,
 5. działka 1095/5 3 750,00 złotych,
 6. działka 1095/6 – 3 807,00 złotych,
 7. działka 1095/7 – 5 037,00 złotych,
 8. działka 1095/8 – 5 505,00 złotych,
 9. działka 1095/95 500,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:
(14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy wBorzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z referentem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.


Borzęcin, 16 marca 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama