Ogłoszenie

Przetarg na działki w Łękach - cz.3

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.03.17
ważne do: 2020.04.16
wyświetleń: 58

Informacje dodatkowe:

7.05.2020

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 1095/20 o powierzchni 0,2662 ha,
 2. 1095/21 o powierzchni 0,1865ha,
 3. 1095/22 o powierzchni 0,1537 ha,
 4. 1095/23 o powierzchni 0,1405 ha,
 5. 1095/24 o powierzchni 0,1246 ha,
 6. 1095/25 o powierzchni 0,1084 ha,
 7. 1095/26 o powierzchni 0,1172 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 7 maja 2020 r (czwartek) o godzinie 8:30 wsiedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 8:30 , kolejno:
 1. godz. 8:30 - działka 1095/20 cena wywoławcza 66 550,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:45 - działki 1095/21 cena wywoławcza 46 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 9:00 - działka 1095/22 cena wywoławcza 38 400,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 9:15 - działka 1095/23 cena wywoławcza 35 100,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:30 - działka 1095/24 cena wywoławcza 31 150,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9:45 - działka 1095/25 cena wywoławcza 27 100,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 10:00 - działka 1095/26 cena wywoławcza 29 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium:
 1. działka 1095/20 – 6 655,00 złotych,
 2. działka 1095/21 – 4 660,00 złotych,
 3. działka 1095/22 – 3 840,00 złotych,
 4. działka 1095/23 – 3 510,00 złotych,
 5. działka 1095/24 3 115,00 złotych,
 6. działka 1095/25 – 2 710,00 złotych,
 7. działka 1095/26 – 2 930,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:
(14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy wBorzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z referentem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.


Borzęcin, 16 marca 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama