Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-05-27.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: podlaskie
Firma: Urząd Gminy Hajnówka
Powiat:
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Ulica: A. Zina 1
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.04.27
ważne do: 2020.05.27
wyświetleń: 50

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Hajnówka

Nieruchomość położona w obr. Lipiny, gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 118 o pow. 0,6400 ha, (w tym: RIVb-0,0235, RV-0,6165 ), KW BI2P/00020726/0.
Cena wywoławcza nieruchomości - 153000,00 zł.
Wadium - 15300,00 zł. (wpłata w terminie do 26.05.2020r.)
Przeznaczenie terenu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej połączony z zabudową usługową (MN/U). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 grudnia 2019 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020r. godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 37.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, w sołectwie właściwym ze względu na położenie nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej http://www.gmina-hajnowka.pl w BIP Gminy Hajnówka ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w internetowym serwisie prasowym http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Dodatkowe informacje można uzyskać w U.G. Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. 44, tel. 85 682 27 56, w godz.7:30- 15:30.
Wójt Gminy Hajnówka

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama