Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-05-27.

Wyciąg z ogłoszenia o I przetarguustnym nieograniczonym

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: podlaskie
Firma: Urząd Gminy Hajnówka
Powiat:
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Ulica: A. Zina 1
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.05.06
ważne do: 2020.05.27
wyświetleń: 26

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Hajnówka

Nieruchomość położona w obr. 0007 Dubiny, gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 691/6 o pow. 0,0984 ha, (w tym: LsVI-0,1100 ha, N-0,6000 ha), brak KW

Cena wywoławcza nieruchomości - 37100,00 zł.
Wadium - 3 710,00 zł. (wpłata w terminie do 05.06.2020r.)
Przeznaczenie terenu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – teren zabudowy zagrodowej (RM). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 157/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 lutego 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020r. godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 37.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, w sołectwie właściwym ze względu na położenie nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej http://www.gmina-hajnowka.pl w BIP Gminy Hajnówka, ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w internetowym serwisie prasowym http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Dodatkowe informacje można uzyskać w U.G. Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. 44, tel. 85 682 27 56, w godz. 730- 1530.
Wójt Gminy Hajnówka
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama