Ogłoszenie

Działki w Łazach cz.1

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.05.08
ważne do: 2020.06.07
wyświetleń: 29

Informacje dodatkowe:

8.06.2020
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
 2. 4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
 3. 4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
 4. 4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
 5. 4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
 6. 4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
 7. 4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 8 czerwca 2020 r (poniedziałek) o godzinie 830 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 830 , kolejno:
 1. godz. 8:30 - działka 4017/14 cena wywoławcza 20 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:45 - działki 4017/59 cena wywoławcza 29 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 9:00 - działka 4017/60 cena wywoławcza 27 800,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 9:15 - działka 4017/61 cena wywoławcza 27 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:30 - działka 4017/62 cena wywoławcza 38 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9:45 - działka 4017/63 cena wywoławcza 27 000,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 10:00 - działka 4017/64 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:
 • działka 4017/14 – 2 080,00 złotych,
 • działka 4017/59 – 2 960,00 złotych,
 • działka 4017/60 – 2 780,00 złotych,
 • działka 4017/61 – 2 790,00 złotych,
 • działka 4017/62 3 880,00 złotych,
 • działka 4017/63 – 2 700,00 złotych,
 • działka 4017/643 000,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wzakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: 14684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem 14 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Borzęcin, 8 maja 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama