Ogłoszenie

Działki w Łazach cz.2

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.05.08
ważne do: 2020.06.07
wyświetleń: 28

Informacje dodatkowe:

9.06.2020

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 2. 4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 3. 4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 4. 4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 5. 4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 6. 4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 7. 4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 8. 4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 9 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 800 , kolejno:
 1. godz. 8:00 - działka 4017/16 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:15 - działka 4017/17 cena wywoławcza 28 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 8:30 - działka 4017/18 cena wywoławcza 31 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 8:45 - działka 4017/19 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:00 - działka 4017/20 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz.9:15 - działka 4017/21 cena wywoławcza 33 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 9:30 - działka 4017/22 cena wywoławcza 33 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 9:45 - działka 4017/23 cena wywoławcza 51 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:
 • działka 4017/16 - 3 570,00 złotych,
 • działka 4017/17 - 2 800,00 złotych,
 • działka 4017/18 - 3 190,00 złotych,
 • działka 4017/19 - 3 570,00 złotych,
 • działka 4017/20 - 3 000,00 złotych,
 • działka 4017/21 - 3 360,00 złotych,
 • działka 4017/22 - 3 380,00 złotych,
 • działka 4017/23 - 5 130,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wzakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: 14684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem 14 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Borzęcin, 8 maja 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama