Ogłoszenie

Działki w Łazach cz.4

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.05.08
ważne do: 2020.06.07
wyświetleń: 27

Informacje dodatkowe:

15.06.2020
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
 2. 4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
 3. 4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
 4. 4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
 5. 4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
 6. 4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
 7. 4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
 8. 4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
 9. 4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
 10. 4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
 11. 4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 15 czerwca 2020 r (poniedziałek) o godzinie 830 wsiedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 830 , kolejno:
 1. godz. 8:30 - działka 4017/37 cena wywoławcza 29 100,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:45 - działki 4017/38 cena wywoławcza 24 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 9:00 - działka 4017/39 cena wywoławcza 25 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 9:15 - działka 4017/40 cena wywoławcza 29 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:30 - działka 4017/41 cena wywoławcza 25 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9:45 - działka 4017/42 cena wywoławcza 31 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 10:00 - działka 4017/43 cena wywoławcza 26 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 10:15 - działka 4017/44 cena wywoławcza 25 200,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 9. godz. 10:30 - działka 4017/45 cena wywoławcza 26 500,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 10. godz. 10:45 - działka 4017/46 cena wywoławcza 25 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 11. godz. 11:00 - działka 4017/47 cena wywoławcza 19 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:
 • działka 4017/37 - 2 910,00 złotych,
 • działka 4017/38 – 2 450,00 złotych,
 • działka 4017/39 – 2 600,00 złotych,
 • działka 4017/40 – 2 960,00 złotych,
 • działka 4017/41 2 530,00 złotych,
 • działka 4017/42 – 3 160,00 złotych,
 • działka 4017/43 – 2 600,00 złotych,
 • działka 4017/44 – 2 520,00 złotych,
 • działka 4017/45 2 650,00 złotych,
 • działka 4017/46 – 2 520,00 złotych,
 • działka 4017/471 970,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wzakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: 14684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem 14 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Borzęcin, 8 maja 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama