Ogłoszenie

Działki w Łazach cz.5

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.05.08
ważne do: 2020.06.07
wyświetleń: 28

Informacje dodatkowe:

16.06.2020

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 4017/48 o powierzchni 0,1417 ha,
 2. 4017/49 o powierzchni 0,1265 ha,
 3. 4017/50 o powierzchni 0,1290 ha,
 4. 4017/51 o powierzchni 0,1447 ha,
 5. 4017/52 o powierzchni 0,1205 ha,
 6. 4017/53 o powierzchni 0,1270 ha,
 7. 4017/54 o powierzchni 0,1156 ha,
 8. 4017/57 o powierzchni 0,1108 ha,
 9. 4017/58 o powierzchni 0,0772 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:00 wsiedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 8:00 , kolejno:
 1. godz. 8:00 - działka 4017/48 cena wywoławcza 35 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8:15 - działki 4017/49 cena wywoławcza 31 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 8:30 - działka 4017/50 cena wywoławcza 32 300,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 8:45 - działka 4017/51 cena wywoławcza 36 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9:00 - działka 4017/52 cena wywoławcza 30 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9:15 - działka 4017/53 cena wywoławcza 31 800,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 9:30 - działka 4017/54 cena wywoławcza 28 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 9:45 - działka 4017/57 cena wywoławcza 27 700,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 9. godz. 10:00 - działka 4017/58 cena wywoławcza 19 300,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.
Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:
 • działka 4017/48 – 3 550,00 złotych,
 • działka 4017/49 – 3 170,00 złotych,
 • działka 4017/50 – 3 230,00 złotych,
 • działka 4017/51 – 3 620,00 złotych,
 • działka 4017/52 3 020,00 złotych,
 • działka 4017/53 – 3 180,00 złotych,
 • działka 4017/54 – 2 890,00 złotych,
 • działka 4017/57 – 2 770,00 złotych,
 • działka 4017/581 930,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wzakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: 14684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem 14 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Borzęcin, 8 maja 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama