Ogłoszenie

Atrakcyjne działki w Łękach cz. 2

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.06.08
ważne do: 2020.07.08
wyświetleń: 55

Informacje dodatkowe:

10.07.2020
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Borzęcin

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
 1. 1095/10 o powierzchni 0,1700 ha,
 2. 1095/11 o powierzchni 0,1898 ha,
 3. 1095/12 o powierzchni 0,1364 ha,
 4. 1095/13 o powierzchni 0,1509 ha,
 5. 1095/14 o powierzchni 0,1474 ha,
 6. 1095/15 o powierzchni 0,1434 ha,
 7. 1095/16 o powierzchni 0,1574 ha,
 8. 1095/17 o powierzchni 0,1099 ha,
 9. 1095/18 o powierzchni 0,1147 ha
 10. 1095/19 o powierzchni 0,1188 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzony 6 maja 2020 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości: działki są zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 10 lipca 2020 r (piątek) o godzinie 8.30 wSali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie (Gminny Ośrodek Kultury). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 8.30 , kolejno:
 1. godz. 8.30 - działka 1095/10 cena wywoławcza 42 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 8.45 - działki 1095/11 cena wywoławcza 47 450,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 9.00 - działka 1095/12 cena wywoławcza 32 700,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 9.15 - działka 1095/13 cena wywoławcza 36 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 9.30 - działka 1095/14 cena wywoławcza 35 370,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 9.45 - działka 1095/15 cena wywoławcza 34 400,00plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 10.00 - działka 1095/16 cena wywoławcza 37 770,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 10.15 - działka 1095/17 cena wywoławcza 27 470,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 9. godz. 10.30 - działka 1095/18 cena wywoławcza 28 670,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 10. godz. 10.45 - działka 1095/19 cena wywoławcza 29 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
Wysokość wadium:
 1. działka 1095/10 – 4 250,00 złotych,
 2. działka 1095/11 – 4 745,00 złotych,
 3. działka 1095/12 – 3 270,00 złotych,
 4. działka 1095/13 – 3 620,00 złotych,
 5. działka 1095/14 3 537,00 złotych,
 6. działka 1095/15 – 3 440,00 złotych,
 7. działka 1095/16 – 3 777,00 złotych,
 8. działka 1095/17 – 2 747,00 złotych,
 9. działka 1095/18 – 2 867,00 złotych,
 10. działka 1095/19 – 2 970,00 złotych,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:
(14) 684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.


Borzęcin, 8 czerwca 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama