Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-07-01.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rosanów dz. 572

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.06.10
ważne do: 2020.07.01
wyświetleń: 42

Szczegóły ogłoszenia:


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.),
Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 572 o pow. 1,5919 ha położona w obrębie [0028] Rosanów, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00037025/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku.
Dla w/w nieruchomości obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostaje z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 5 lat.
Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/39/20 Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2020 roku wynosi równowartość pieniężną 3,80 q pszenicy rocznie przyjmując do wyliczenia średnią cenę skupu pszenicy publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Termin zagospodarowania nieruchomości od dnia 20 listopada 2020 roku.
Czynsz dzierżawny dla nieruchomości podlegał będzie waloryzacji w pierwszym kwartale danego roku w oparciu o publikowane przez Prezesa GUS obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy, w przypadku jego wzrostu.
Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy:
- do 15 marcakażdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)


Osoby zainteresowane wydzierżawieniem powyższej nieruchomości winny w okresie publikacji wykazu złożyć pisemny wniosek zawierający informację o chęci wydzierżawienia przedmiotowej działki. W przypadku wpływu wniosku od jednego podmiotu, nieruchomość oddana zostanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.


Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama