Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: podlaskie
Firma: Urząd Gminy Hajnówka
Powiat:
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Ulica: A. Zina 1
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.06.22
ważne do: 2020.07.13
wyświetleń: 24

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Hajnówka

Nieruchomości położone są w obr. 0006 Dubicze Osoczne, gm. Hajnówka.
Działki nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy zagrodowej. Nieruchomości nie posiadają urządzonej księgi wieczystej.
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 184/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2020r.
Poz. nr 1. Działka nr geod. 154/3 obr. Dubicze Osoczne o pow. 0,0304 ha (w tym klasy gruntu PsIII-0,0304).
Cena wywoławcza - 3 000,00 zł
wadium - 300,00 zł
Poz. nr 2. Działka nr geod. 154/4 obr. Dubicze Osoczne o pow. 0,1944 ha (w tym klasy gruntu Br-RIIIb-0,0641ha, PsIII-0,1303).
Cena wywoławcza - 19500,00 zł
wadium - 2 000,00 zł
Przetargi na podane powyżej pozycje odbędą się w dniu 24 lipca 2020r. godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 37, wadia na w/w pozycje winny zostać wpłacone do 21 lipca 2020r.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, w sołectwie właściwym ze względu na położenie nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej http://www.gmina-hajnowka.pl w BIP Gminy Hajnówka, ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w internetowym serwisie prasowym http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Dodatkowe informacje można uzyskać w U.G. Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. 44, tel. 85 682 27 56, w godz. 7:30- 15:30.
Wójt Gminy HajnówkaAktualności Archiwum aktualności
Reklama