Ogłoszenie

Ogłoszenie S.Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Powiat:
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod pocztowy: 34-200
Ulica: Kościelna 5b
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiatsuski.pl
   
dodano: 2020.08.11
ważne do: 2020.10.10
wyświetleń: 116

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie Starosty Suskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości


działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a następnie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie poniższej nieruchomości wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności, oznaczonej jako:
  • działka ewidencyjna nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie, będącej we władaniu samoistnym osób fizycznych, zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, która odpowiada pgr. 2737 - Lwh 94. Dla zaginionego Lwh. 94 urządzono Zbiór Dokumentów Nr 1189, 1190, 1191. Jednakże z przedłożonych poświadczeń z ww. Zbiorów Dokumentów wynika, że pgr. 2737 nie jest nimi objęta.


Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegać będzie na wydaniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Zadanie nr 3 - GPZ Sucha - Stryszawa odg. Hucisko - Ośrodek - Etap II - projekt budowlano - wykonawczy”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawem do tej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.Starosta Suski
mgr Józef Bałos
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama