Ogłoszenie

wydzierżawienie na okres 10 lat bezprzetargowo Rosanów dz. 612

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.09.10
ważne do: 2020.10.01
wyświetleń: 47

Szczegóły ogłoszenia:


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
NA OKRES 10 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)
Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rekreacyjne na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 612 o powierzchni 0,0812 ha, położona w miejscowości Rosanów w obrębie Rosanów, dla której założona została księga wieczysta numer KW LD1G/00026339/1, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 612 ma kształt zbliżony do kwadratu. Na działce znajduje się budynek letniskowy jednokondygnacyjny, wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Naczelnika Gminy w Zgierzu w dniu 3 lipca 1981r. Nr BUD-8381/137/81, stanowiący odrębny przedmiot własności.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 612 w miejscowości Rosanów znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
W ostatnich latach działka była użytkowana bez umownie. W celu usankcjonowania możliwości korzystania z działki (zgodnie z prawem), wniosek o wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości złożył potomek pierwotnego dzierżawcy oraz osoba, która budynek wybudowała. Podatek za nieruchomość opłacany był nieprzerwanie.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę pozwoli na uregulowanie kwestii korzystania z niej przez właścicieli posadowionego na niej budynku.
Nieruchomość wydzierżawiona zostaje na cele rekreacyjne na okres 10 lat.
Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/39/20 Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2020 roku wynosi 0,50 zł/m2 rocznie + obowiązujący podatek VAT.
Czynsz dzierżawny dla wyżej wymienionej nieruchomości podlegał będzie waloryzacji w pierwszym kwartale danego roku w oparciu o publikowane przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, w przypadku jego wzrostu.
Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy:
- do 15 marca – każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)


Przedmiotowa działka przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w myśl przesłanek określonych w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama