Ogłoszenie

Działka w Borzęcinie - Strefa Aktywności Gospodarczej

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.14
ważne do: 2020.10.14
wyświetleń: 41

Informacje dodatkowe:

0,5655 ha
handlowo-usługowa

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 129/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 14 września 2020 r.


w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości na terenie Gminy Borzęcin.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2020r., poz.713), art.13ust.1, art.28ust.1, art. 25 ust.1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 7oraz art.37ust.1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r., ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z2020r., poz.65ze zm.) w związku z 10 ust. 1 i 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2008 r., Nr 734, poz. 5158 z późn. zm.) – Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 5654/54 o powierzchni 0,5655 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 Borzęcin, gmina Borzęcin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków objętej księgą wieczystą nr TR1B/000055445/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność gminy Borzęcin.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama