Ogłoszenie

Działki w Borzęcinie

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.14
ważne do: 2020.10.05
wyświetleń: 43

Informacje dodatkowe:

budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 131/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości na terenie Gminy Borzęcin.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2020r., poz.713), art.13ust.1, art.28ust.1, art. 25 ust.1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 7oraz art.37ust.1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r., ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z2020r., poz.65ze zm.) w związku z 10 ust. 1 i 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2008 r., Nr 734, poz. 5158 z późn. zm.) – Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:


1


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym działek: 6903/1 o powierzchni 0,1142 ha, 6903/2 o powierzchni 0,1035 ha, 6903/3 o powierzchni 0,0977 ha, 6903/4 o powierzchni 0,1022 ha, 6903/5 o powierzchni 0,1113 ha, 6903/7 o powierzchni 0,1202 ha, 6903/8 o powierzchni 0,1066 ha, 6903/9 o powierzchni 0,0990 ha, 6903/10 o powierzchni 0,1019 ha, 6903/11 o powierzchni 0,1059 ha, 6903/12 o powierzchni 0,1204 ha, 6903/13 o powierzchni 0,1046 ha, 6903/14 o powierzchni 0,1454 ha, 6903/15 o powierzchni 0,1496 ha, 6903/17 o powierzchni 0,1212 ha, 6903/18 o powierzchni 0,1131 ha, 6903/19 o powierzchni 0,1429 ha, 6903/20 o powierzchni 0,1816 ha, 6903/22 o powierzchni 0,1308 ha, 6903/23 o powierzchni 0,1159 ha, 6903/24 o powierzchni 0,1194 ha, 6903/25 o powierzchni 0,1369 ha, 6903/26 o powierzchni 0,1151 ha, 6903/27 o powierzchni 0,1680 ha, 6903/29 o powierzchni 0,1198 ha, 6903/30 o powierzchni 0,1211ha, 6903/31 o powierzchni 0,1302ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 Borzęcin, gmina Borzęcin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków objętej księgą wieczystą nr TR1B/000047913/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność gminy Borzęcin.


2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama