Ogłoszenie

Działka w Borzęcinie - Strefa Aktywności Gospodarczej

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.14
ważne do: 2020.10.14
wyświetleń: 42

Informacje dodatkowe:

0,3074

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 133/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 14 września 2020 r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2020r., poz.713), art.13ust.1, art.28ust.1, art. 25 ust.1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 7oraz art.37ust.1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r., ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z2020r., poz.65ze zm.) Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

1

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

2
1. Informacja dotycząca nieruchomości do sprzedaży jest zawarta w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1 zostanie ogłoszone na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.


2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 133/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 14 września 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Lp.Numer
Księgi
WieczystejPołożenie
Nr działki
PowierzchniaOpis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena nieruchomościForma zbycia
1TR1B/000055445/0Borzęcin
nr. ewid. 5654/56
pow. 0,3074 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.10.2020 z 23 marca 2020 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowo –handlowo – produkcyjna z zapleczem administracyjno – socjalnym65 800,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 130/2020
z dnia 14.09.2020 r.
Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełniają jeden z następujący warunków:
1) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze
skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie do dnia 26 października 2020 roku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama