Ogłoszenie

Działki budowlane w Borzęcinie

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.15
ważne do: 2020.10.15
wyświetleń: 41

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 134/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2020r., poz.713), art.13ust.1, art.28ust.1, art. 25 ust.1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 7oraz art.37ust.1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r., ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z2020r., poz.65ze zm.) Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

1
Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

2
1. Informacja dotycząca nieruchomości do sprzedaży jest zawarta w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1 zostanie ogłoszone na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.
2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 15 września 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Lp.Numer
Księgi
WieczystejPołożenie
Nr działki
PowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena nieruchomościForma zbycia
1TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/1
pow. 0,1142 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna28 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020 r.
2TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/2
pow. 0,1035 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna23 800,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
3TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/3
pow. 0,0977 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna22 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
4TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/4
pow. 0,1022 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna23 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
5TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/5
pow. 0,1113 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna25 600,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020

6TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/7
pow. 0,1202 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna30 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
7TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/8
pow. 0,1066 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna24 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
8TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/9
pow. 0,0990 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna22 800,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
9TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/10
pow. 0,1019 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna


23 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
10TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/11
pow. 0,1059 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna24 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
11TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/12
pow. 0,1204 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna30 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020

12TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/13
pow. 0,1046 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna24 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
13TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/14
pow. 0,1454 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna32 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
14TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/15
pow. 0,1496 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna33 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
15TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/17
pow. 0,1212 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna30 300,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
16TR1B/000047913/ TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/18
pow. 0,1131 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna26 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
17TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/19
pow. 0,1429 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna35 700,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020

18TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/20
pow. 0,1816 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna40 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
19TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/22
pow. 0,1308 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna32 700,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
20TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/23
pow. 0,1159 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna26 700,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
21TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/24
pow. 0,1194 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna27 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
22TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/25
pow. 0,1369 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna34 200,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
23TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/26
pow. 0,1151 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna26 500,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.202024TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/27
pow. 0,1680 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna37 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
25TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/29
pow. 0,1198 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna30 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
26TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/30
pow. 0,1211 haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna28 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020
27TR1B/000047913/3Borzęcin
nr. ewid. 6903/31
pow. 0,1302ha haDziałka jest niezabudowana,
położona
w obrębie
ewidencyjnym
nr 2 Borzęcin.Decyzja o warunkach zabudowy
RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r.
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkalna - jednorodzinna33 000,00 zł
+ podatek VATSprzedaż
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 131/2020
z dnia 14.09.2020

Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełniają jeden z następujący warunków:
1) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze
skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie do dnia 27 października 2020 roku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama