Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-10-18.

Przetarg Górsk ulica Nadwiślańska

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Urząd Gminy Zławieś Wielka
Powiat:
Miejscowość: Górsk
Kod pocztowy: 87-134
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.09.18
ważne do: 2020.10.18
wyświetleń: 83

Informacje dodatkowe:

0,44
19 października 2020 r.
11 000 zł
rolna

Szczegóły ogłoszenia:

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:
Położenie działki: Górsk
Nr działki 426/1
Pow. (ha) 0,44
Cena wywoławcza z VAT 110 000 zł
Wadium 11 000 zł
Nr księgi wieczystej TO1T/000
44720/3
Przeznaczenie: Brak m.p.z.p. Studium: U - tereny zabudowy usługowej

Przetarg odbędzie się 19 października 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium
w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy - BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 14 października 2020 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki, do licytacji której, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy z ważnych powodów może odwołać przetarg.
KONTAKT: Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na
http://www.bip.zlawies.pl


Aktualności Archiwum aktualności
Reklama