Ogłoszenie

Działki w Łękach - cz. III

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.21
ważne do: 2020.10.21
wyświetleń: 74

Informacje dodatkowe:

26 października 2020 r.

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Wójt Gminy Borzęcin


o g ł a s z a


CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.


Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 1095/20 o powierzchni 0,2662 ha,
 2. 1095/21 o powierzchni 0,1865ha,
 3. 1095/22 o powierzchni 0,1537 ha,
 4. 1095/23 o powierzchni 0,1405 ha,
 5. 1095/24 o powierzchni 0,1246 ha,


stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7.


Pierwszy oraz drugi przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno 7 maja, 13 lipca oraz 26 sierpnia 2020 roku.


Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 1095, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1099 m2 do 1898 m2. Zlokalizowane są wcentralnej części miejscowości Łęki w odległości około 0,5 km od centrum wsi iokoło 10 km od centrum Brzeska. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 26 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych.


Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 26 października 2020 r (czwartek) o godzinie 8.30 wSali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie (Gminny Ośrodek Kultury). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 8.30, kolejno:

 1. godz. 13:00 - działka 1095/20 cena wywoławcza 66 550,00 zł plus podatek VAT,
 2. godz. 13:15- działki 1095/21 cena wywoławcza 46 600,00 zł plus podatek VAT,
 3. godz. 13:30 - działka 1095/22 cena wywoławcza 38 400,00 zł plus podatek VAT,
 4. godz. 13:45 - działka 1095/23 cena wywoławcza 35 100,00 zł plus podatek VAT,
 5. godz. 14:00 - działka 1095/24 cena wywoławcza 31 150,00 zł plus podatek VAT.


Wysokość wadium:
 • działka 1095/20 – 6 655,00 złotych,
 • działka 1095/21 – 4 660,00 złotych,
 • działka 1095/22 – 3 840,00 złotych,
 • działka 1095/23 – 3 510,00 złotych,
 • działka 1095/24 3 115,00 złotych,


Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu zogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:
(14) 684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.
Borzęcin, 21 września 2020 r.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama