Ogłoszenie

Działki w Łękach

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.21
ważne do: 2020.10.21
wyświetleń: 75

Informacje dodatkowe:

26 października 2020 r.
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków numerem:
1. 1583/5 o powierzchni 0,1250 ha,
2. 1583/6 o powierzchni 0,1310 ha,
3. 1583/7 o powierzchni 0,1239 ha,
4. 1583/8 o powierzchni 0,1203 ha,
5. 1583/9 o powierzchni 0,1331 ha,
6. 1583/10 o powierzchni 0,1305 ha,
7. 1583/12 o powierzchni 0,0732 ha
8. 1583/13 o powierzchni 0,0989 ha


stanowiące własność gminy Borzęcin, położone w obrębie Łęki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7.


Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w północno zachodniej części miejscowości Łęki, przy drodze gminnej z Łęk do Szczepanowa w odległości około 1,0 km od centrum miejscowości Szczepanów. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy znak: RPG. 6730.43.2019 z dnia 08.07.2019 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.


Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 26 października 2020 r (poniedziałek) od godziny 830 wSali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie ( Gminny Ośrodek Kultury). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 830 , kolejno:


1. godz. 8:30 - działka 1583/5 cena wywoławcza 32 500,00 zł + podatek Vat
2. godz. 8:45 - działki 1583/6 cena wywoławcza 34 060,00 zł + podatek Vat
3. godz. 9:00 - działka 1583/7 cena wywoławcza 32 214,00 zł + podatek Vat
4. godz. 9:15 - działka 1583/8 cena wywoławcza 31 278,00 zł + podatek Vat
5. godz. 9:30 - działka 1583/9 cena wywoławcza 34 606,00 zł + podatek Vat
6. godz. 9:45 - działka 1583/10 cena wywoławcza 33 930,00 zł + podatek Vat
7. godz. 10:00 – działka 1583/12 cena wywoławcza 19 032,00 zł + podatek Vat
8. godz. 10:15 – działka 1583/12 cena wywoławcza 19 032,00 zł + podatek Vat


Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej działki można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 6846370 wew. 20, (14) 6740373 przesyłając zapytanie faksem (14) 684 6372 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 68463 70 wew. 20, (14) 6740373 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.Borzęcin, 21 wrzesień 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama