Ogłoszenie

Działki w Łękach

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.21
ważne do: 2020.10.21
wyświetleń: 81

Informacje dodatkowe:

26 października 2020 r.
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin
o g ł a s z a


PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.


Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

  1. 1638/2 o powierzchni 0,0226 ha
  2. 1209/3 o powierzchni 0,0370 ha,
stanowiące własność gminy Borzęcin, położone w obrębie Łęki, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr TR1B/00061140/7 dla działki o nr ewid. 16038/2 i TR1B/00064029/4 dla działki o nr ewid. 1209/3.


Pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno:16 grudnia 2019 r., 24 lutego 2020 r., 28 maja 2020 r. oraz 20 sierpnia 2020 r.


Działki o łącznej powierzchni 0,0596 ha zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki przy drodze gminnej oznaczonej nr 955. Sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi oraz nieruchomościami niezabudowanymi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy znak: RPG. 6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 zprzeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.


Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 26 października 2020 roku (poniedziałek) w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie (Gminny Ośrodek Kultury). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 11:30, kolejno:

  1. godz. 11:30 - działka 1638/2 - cena wywoławcza 4474,00 zł plus podatek VAT,
  2. godz. 11:45 - działka 1209/3 - cena wywoławcza 7 326,00 zł plus podatek VAT,
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej działki można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 6846370 wew. 20, (14) 6740373 przesyłając zapytanie faksem (14) 684 6372 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 68463 70 wew. 20, (14) 6740373 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.Borzęcin, 21 wrzesień 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama