Ogłoszenie

Borzęcin - Łazy cz.2

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.09.22
ważne do: 2020.10.22
wyświetleń: 77

Informacje dodatkowe:

28 października 2020 r.
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
sporządzony zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Wójt Gminy Borzęcin
o g ł a s z a
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 2. 4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 3. 4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 4. 4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 5. 4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 6. 4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 7. 4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 8. 4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
stanowiące własność gminy Borzęcin, położone w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0


Pierwszy, drugi oraz czwarty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno 23 września 2019 r. oraz 25 listopada 2019 r. 8 czerwca 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.
Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10. Mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1117 m2 do 2049 m2. Zlokalizowane są wpołudniowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi iokoło 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do miejscowości Rudy Rysie zktórej urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.
Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.
Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 28 października 2020 r (środa) o godzinie 8.30 wSali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie (Gminny Ośrodek Kultury). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 8.30, kolejno:
 1. godz. 800 - działka 4017/16 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus podatek VAT,
 2. godz. 815 - działka 4017/17 cena wywoławcza 28 000,00 zł plus podatek VAT,
 3. godz. 830 - działka 4017/18 cena wywoławcza 31 900,00 zł plus podatek VAT,
 4. godz. 845 - działka 4017/19 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus podatek VAT,
 5. godz. 900 - działka 4017/20 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus podatek VAT,
 6. godz.915 - działka 4017/21 cena wywoławcza 33 600,00 zł plus podatek VAT,
 7. godz. 930 - działka 4017/22 cena wywoławcza 33 800,00 zł plus podatek VAT,
 8. godz. 945 - działka 4017/23 cena wywoławcza 51 300,00 zł plus podatek VAT.
Wysokość wadium ustala się w wysokości:
1. działka 4017/16 - 3 570,00 złotych,
2. działka 4017/17 - 2 800,00 złotych,
3. działka 4017/18 - 3 190,00 złotych,
4. działka 4017/19 - 3 570,00 złotych,
5. działka 4017/20 - 3 000,00 złotych,
6. działka 4017/21 - 3 360,00 złotych,
7. działka 4017/22 - 3 380,00 złotych,
8. działka 4017/23 - 5 130,00 złotych.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wzakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: 14684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem 14 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – wponiedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Borzęcin, 22 września 2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama