Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2018-03-09.

SGG.6821.85.2017 Ogłoszenie

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Powiat:
Miejscowość: Grojec
Kod pocztowy: 32-615
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiat.oswiecim.pl
   
dodano: 2018.01.08
ważne do: 2018.03.09
wyświetleń: 124

Szczegóły ogłoszenia:

Znak: SGG.6821.85.2017 Oświęcim, dnia 8 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
Starosta Oświęcimski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z części nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim - obszar wiejski, obręb Grojec, oznaczonej jako działka nr 1726/1 o powierzchni 0,3633 ha, stanowiącej nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 1/4 części przynależnym nieżyjącej Marcie Heród c. Józefa i Franciszki, poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na realizację zadania pn. „Remont gazociągu Oświęcim - Wadowice - wykonanie dokumentacji projektowej”. Zgodnie z wnioskiem przez teren w/w parceli zostanie poprowadzony gazociąg DN 150 CN 2,5 MPa o długości 75,05m w strefie kontrolowanej o szerokości 4,0m i powierzchni 300,09m2 i pasie montażowym na czas robót o powierzchni 596,49m2.

Działka inwestycyjna objęta jest księgą wieczystą Nr KR1E/00010487/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, gdzie jako właściciele figurują: Pani Maria Pietras c. Władysława i Hieronimy oraz Pan Zygmunt Pietras s. Franciszka i Katarzyny na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w udziale 2/4 części, Pan Stanisław Piwowarski s. Józefa i Franciszki w 1/4 części i Pani Marta Heród c. Józefa i Franciszki w 1/4 części. Pani Heród to osoba nieżyjąca a z akt sprawy wynika, że nie toczyło się po niej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Mając te okoliczności na uwadze uznano, że działka nr 1726/1 obręb Grojec, w udziale przynależnym Marcie Heród stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do udziału Pani Heród w przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa. Osoby, którym przysługują prawa do udziału w działce nr 1726/1 położonej w Grojcu winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Sprawę prowadzi Katarzyna Kulpa tel. 33/844-97-50.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa do udziału Pani Marty Heród w działce inwestycyjnej, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gosp. nieruchomościami.

Starosta Oświęcimski

Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  2. Strona BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim
  4. Prasa o zasięgu ogólnopolskim
  5. SGG a/a
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama