Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2018-04-15.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2018.02.19
ważne do: 2018.04.15
wyświetleń: 164

Szczegóły ogłoszenia:                                                             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 121) oraz 6 ust. 1, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).

Wójt Gminy Zgierz

zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz

1.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/51 o powierzchni 0,0961 ha, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00034937/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych .
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik – PKP przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem MN.
Cena nieruchomości wynosi 44.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące) ( w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście)
Jest to I przetarg ustny nieograniczony
2.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 292/2 o powierzchni 0,1007 ha, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00034937/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych .
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik – PKP przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem MN.
Cena nieruchomości wynosi 46.500,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy pięćset) ( w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 2.325,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć)
Jest to I przetarg ustny nieograniczony.
3.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 291/3 o powierzchni 0,0773 ha, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00034937/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych .
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik – PKP przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem MN.
Cena nieruchomości wynosi 35.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy pięćset) ( w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 1.775,00 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć)
Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 9 kwietnia 2018 roku do godz. 1430
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42)7162515 wew. 107 lub 127

Zgierz, dnia 15.02.2018 rok
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama