Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-28.

Konkurs ofert najem lokali użytkowych Włochy

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: mazowieckie
Firma: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Powiat:
Miejscowość: Warszawa
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.10.07
ważne do: 2019.10.28
wyświetleń: 83

Szczegóły ogłoszenia:

OGŁOSZENIE
z dnia 01.10.2019 r.

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY NR 6/2019


Na podstawie 3, 4 ust. 1 oraz 5 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
zdnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych naokres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zm.) Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie.
 2. Oferty na najem lokali użytkowych należy składać w kancelarii wterminie:

  od dnia 02.10.2019 r. do dnia 24.10.2019 r. do godz. 800

  - oferty dostarczone po godz. 800 nie będą przyjmowane.

  3. Zainteresowani oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową, które odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. o godz. 830 w siedzibie ZGN Włochy przyul.BolesławaChrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8a).
  4. Listę lokali przeznaczonych do konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Warunki konkursu ofert zawarte są w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 2 doniniejszego ogłoszenia. Oferty niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane.
 4. Nieokreślone są preferencje, co do celów, na jakie lokal może być przeznaczony z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców, działalności gospodarczej w zakresie urządzania salonów gier na automatach o niskich wygranych oraz działalności handlowej, w tym promocyjnej iinformacyjnej, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne dosubstancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia.
 5. Przyszły najemca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własne ryzyko uzyskać konieczne zgody i zezwolenia do prowadzenia działalności.
 6. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się doZakładu Gospodarowania Nieruchomościami wDzielnicy Włochy ul.BolesławaChrobrego 7, tel. 22 863-55-24 (wejście od ulicy Milanowskiej 8a).
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama