Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-09-01.

Zawiadamienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
   
dodano: 2019.07.03
ważne do: 2019.09.01
wyświetleń: 154

Szczegóły ogłoszenia:

SGG.683.8.3.2018 Oświęcim, dnia 2 lipca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. oszczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1671 o pow. 0,0023 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, stała się własnością Gminy Oświęcim.
Działka nr 1671 o pow. 0,0023 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była wykazem hipotecznym Lwh 506 gm. tak. Brzezinka, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział VKsiąg Wieczystych, wktórym jako właściciel wpisana była Maryanna (Maria) z Rembiesów Polońska.
Z pozyskanych dokumentów wynika, że Maria Polońska zmarła wdniu 29 grudnia 1969 r., a po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone postępowanie ostwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę, tutejszy organ stwierdził, iż działka nr 1671 opow. 0,0023 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1671 opow. 0,0023 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41


Starosta
Marcin Niedziela


Otrzymują strony według rozdzielnika
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama