Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2018-04-15.

Gmina Mogilno

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Powiat Mogilleński
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2018.02.15
ważne do: 2018.04.15
wyświetleń: 187

Szczegóły ogłoszenia:

                                                                                                             Mogilno, dnia 14 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Działając na art. 124 ust. 1124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 – t.j.)

                                                                         Starosta Mogileński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 95 o pow. 1,2800 ha i nr 98 o pow. 4,1400 ha, położonych w miejscowości Młyny, gmina Strzelno, poprzez zezwolenie spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej – napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów, w tym:
- na działce nr 95 w postaci przewodów i urządzeń, na części przedmiotowej nieruchomości o całkowitej powierzchni zajęcia 3911 m2 w pasie technologicznym o szerokości 70 m (2 x 35 m od osi linii)
- na działce nr 98 w postaci jednego stanowiska słupowego oraz przewodów, na części przedmiotowej nieruchomości o całkowitej powierzchni zajęcia 5997 m2 w pasie technologicznym o szerokości 70 m (2 x 35 m od osi linii).

W związku z powyższym, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Mogilnie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 1 w Mogilnie, pokój nr 120.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
                                                                       STAROSTA MOGILEŃSKI
                                                                       mgr inż. Tomasz Barczak
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama