Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-08-20.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2019.07.30
ważne do: 2019.08.20
wyświetleń: 82

Szczegóły ogłoszenia:

                                                 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.),
                                                                  Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: 1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 57 o pow. 0,5359 ha położona w obrębie [0004] Besiekierz Rudny zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00042407/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, dotychczas użytkowana rolniczo, oznaczona symbolami użytków: RIIIa – 541 m2, RIVa – 1309 m2, RIVb – 2981 m2, W – 528 m2. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia 01.10.2019 roku. 2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 154/16 o pow. 0,8000 ha położona w obrębie [0008] Dąbrówka Strumiany zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00063179/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, dotychczas użytkowana rolniczo, oznaczona symbolami użytków: RIVb – 5357 m2, RV - 2643 m2.. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia 01.10.2019 roku
Czynsz dzierżawny zgodnie z Uchwałą nr XIV/220/15 Rady Gminy Zgierz roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/506/09 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz wynosi 0,05 zł/m2.
Czynsz dzierżawny podlegał będzie waloryzacji w pierwszym kwartale danego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, w przypadku jego wzrostu. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy: - do 15 marca – każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)
Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama