Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-03-30.

Informacja o wywieszeniu wykazów

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.03.09
ważne do: 2020.03.30
wyświetleń: 70

Szczegóły ogłoszenia:

WÓJT GMINY BORZĘCIN
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro), na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie ewidencyjnym Borzęcin, na okres 21 dni tj. od dnia 6 marca 2020 roku do dnia 26 marca 2020 roku.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
1).TR1B/00089743/6 -Borzęcin,nr. ewid. 5654/45,pow. 0,3674 ha; Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.68.2019 z dnia 30.08.2019 r Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowo-handlowo- produkcyjna z zapleczem administracyjno- socjalnym; cena nieruchomości - 69 800,00 zł;Sprzedażw drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta GminyNr 31/2020z dnia 4.03.2020
+ podatek VAT;
Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełniają jeden z następujący warunków:
- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarzeskorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie do dnia 21 kwietnia 2020 roku.

2).TR1B/00089743/6 -Borzęcin,nr. ewid. 5654/53,pow. 0,3674 ha;Decyzja owarunkach zabudowy RPG.6730.68.2019 zdnia 30.08.2019 r Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowo-handlowo- produkcyjna zzapleczem administracyjno- socjalnym; cena nieruchomości -50 000,00 zł+ podatek VAT;Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta GminyNr 32/2020z dnia 4.03.2020 r.
Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełniają jeden z następujący warunków:
-przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
-są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie do dnia 21 kwietnia 2020 roku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama