Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-05-26.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.05.05
ważne do: 2020.05.26
wyświetleń: 28

Szczegóły ogłoszenia:

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65),
Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 88/9 o pow. 3,6684 ha położona w obrębie [0011] Emilia, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00040723/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Emilia, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/364/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2006 roku działka o nr ew. 88/9 w obrębie Emilia, gmina Zgierz, położona jest w jednostce planistycznej: 1P – tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną – składów, magazynów.
Nieruchomość wydzierżawiona zostaje z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 5 lat.
Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/39/20 Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2020 roku wynosi równowartość pieniężną 9,17 q pszenicy rocznie przyjmując do wyliczenia średnią cenę skupu pszenicy publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Termin zagospodarowania nieruchomości od 1 czerwca 2020 roku.
2. Część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/1 o pow. 14,0407 ha położona w obrębie [0009] Dąbrówka Wielka, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00052928/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Dąbrówka Wielka, zatwierdzonym Uchwałą nr XLV/462/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009 roku działka o nr ew. 583/1 w obrębie Dąbrówka Wielka, gmina Zgierz, położona jest w jednostkach planistycznych: 1U i 2U – terenu zabudowy usługowej i magazynowej; 1MNU i 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2 KDL – tereny przestrzeni dróg publicznych klasy „L” - lokalne; 2 KDD, 3 KDD i 4 KDD – tereny przestrzeni dróg publicznych klasy „D” - dojazdowe; 1 KDG – tereny przestrzeni dróg publicznych klasy „G” - główne.
Nieruchomości wydzierżawiona zostaje z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 5 lat.
Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/39/20 Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2020 roku wynosi równowartość pieniężną 35,10 q pszenicy rocznie przyjmując do wyliczenia średnią cenę skupu pszenicy publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Termin zagospodarowania nieruchomości od 1 października 2020 roku.
Czynsz dzierżawny dla nieruchomości podlegał będzie waloryzacji w pierwszym kwartale danego roku w oparciu o publikowane przez Prezesa GUS obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy, w przypadku jego wzrostu.Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy:
- do 15 marcakażdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)Osoby zainteresowane wydzierżawieniem powyższych nieruchomości winny w okresie publikacji wykazu złożyć pisemny wniosek zawierający informację o chęci wydzierżawienia przedmiotowej działki. W przypadku wpływu wniosku od jednego podmiotu, nieruchomość oddana zostanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Emilia oraz Dąbrówka Wielka
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama