Regulamin


 
DefinicjeSerwis, Serwis prasowy/nieruchomosciprzetargi.org – serwis internetowy będący własnością PGN Anna Szymańska
 
Operator -  PGN Anna Szymańska (Polska Giełda Nieruchomości) z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 11A w Kłodzku (57-300), NIP 881-125-82-97, REGON : 022448781. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o nieruchomosciprzetargi.org należy przez to także rozumieć PGN Anna Szymańska (Polska Giełda Nieruchomości).
 
Użytkownik  Pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna korzystająca z nieruchomosciprzetargi.org na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
Ogłoszenie, wykaz - Miejsce w serwisie nieruchomosciprzetargi.org udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na sprzedaż lub wynajem, dzierżawę, leasing nieruchomości lub umożliwiające prezentację zapotrzebowania na zakup lub wynajem nieruchomości.
 
Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu nieruchomosciprzetargi.org.
 
Cennik - Cennik zamieszczania Ofert w serwisie nieruchomosciprzetargi.org ustalany jest przez firmę PGN Anna Szymańska i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 
 
Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin dotyczy korzystania z usług Serwisu nieruchomosciprzetargi.org.
 
Właścicielem Serwisu nieruchomosciprzetargi.org jest PGN Anna Szymańska (Polska Giełda Nieruchomości) z siedzibą przy ul. Boh. Getta 11A  57-300 Kłodzko.
 
Korzystanie z Serwisu nieruchomosciprzetargi.org, ze wszystkich jego funkcjonalności jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.
 
Serwis jest przeznaczony dla urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, komorników, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Agencji Mienia Wojskowego oraz wszystkich innych podmiotów zbywających nieruchomości w trybie przetargów, rokowań, aukcji i licytacji.
 
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 
Przeglądanie Ogłoszeń i Wykazów, możliwość kontaktu z oferentami, a także narzędzia takie jak wyszukiwarka, schowek, system powiadamiania i inne udostępnione narzędzia - są bezpłatne.
 
Dodawanie Ogłoszeń i Wykazów nieruchomości jest płatne zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Opłaty można wnosić poprzez system płatności online (operator – Transferuj.pl) jak również przelewem zwykłym. Operator wystawia faktury VAT.
 
Usługi dodatkowe (nieobowiązkowe), odpłatne to:

 

  • Abonament na dodawanie nieograniczonej liczby Ogłoszeń i Wykazów,
  • Ogłoszenie wyróżnione, Promocja PREMIUM oraz Promocja PREMIUM PLUS. Wykupić opcję promowania ogłoszenia/wykazu nieruchomości można zarówno podczas jego dodawania jak i dowolny czas po jego dodaniu, nieprzekraczający daty publikacji
  • Kampania reklamowa nieruchomości – aktywna reklama nieruchomości w Internecie obejmująca kilkadziesiąt portali o zasięgu krajowym lub globalnym.


Aktualne stawki określa Cennik. Opłaty można wnosić poprzez system płatności online (operator – Transferuj.pl) jak również przelewem zwykłym. Operator wystawia faktury VAT.
 
Ogłoszenia, Wykazy nieruchomości prezentowane w Serwisie nieruchomosciprzetargi.org mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

Portal nieruchomosciprzetargi.org wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika Odwiedzającego. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem  niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.
 
 
Rejestracja Ogłoszeń, Wykazów i korzystanie z serwisuRejestracja Ogłoszenia, Wykazu nieruchomości jest płatna.
 
Operator umożliwia odpłatne rejestrowanie dowolnej liczby Ogłoszeń, Wykazów wyróżnionych, PREMIUM oraz PREMIUM PLUS oraz możliwość podniesienia statusu Ogłoszenia, Wykazu już opublikowanego do wyróżnionego, PREMIUM oraz PREMIUM PLUS.  Aktualne stawki określa Cennik.
 
Rejestracji Ogłoszenia, Wykazu dokonuje się poprzez wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. Wiąże się to z jednoczesnym oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  Ogłoszenia, Wykazy dodawać można będąc zarówno zarejestrowanym jak i niezarejestrowanym  Użytkownikiem.  Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu niezbędna jest Rejestracja konta.
 
Operator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania Ogłoszenia, Wykazu. Ogłoszenie, Wykaz - aby zostało opublikowane - powinno spełniać określone wymogi jakości. Ogłoszenie, wykaz powinno w szczególności wchodzić w zakres tematyczny portalu nieruchomosciprzetargi.org (przetargi, aukcje, licytacje nieruchomości) oraz zawierać komplet informacji (parametry przedmiotu Ogłoszenia, Wykazu).
 
Każdy Użytkownik, który dodaje Ogłoszenia, Wykazy, a nie jest właścicielem nieruchomości, jednocześnie oświadcza, że posiada zgodę / pełnomocnictwo właściciela nieruchomości w tym zakresie. Operator ma prawo żądania okazania takiego pełnomocnictwa na życzenie.
 
Operator  ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, Wykazu bez prawa do ewentualnej rekompensaty w tym za już opłacone wyświetlanie oraz za promowanie przy pomocy Promocji PREMIUM, Promocji PREMIUM PLUS, Ogłoszenia wyróżnionego jeżeli zawiera ona treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 
Wypełnienie formularza rejestracji Ogłoszenia, Wykazu wiąże się z oświadczeniem, że dane dotyczące Ogłoszenia, Wykazu (w tym zdjęcia i filmy) są zgodne z rzeczywistością oraz stanem faktycznym.
 
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo dokonywania nieograniczonych modyfikacji - zarówno danych na swoim profilu jak i w treści Ogłoszenia, Wykazu, w każdej chwili, po zalogowaniu się w serwisie.
 
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Ogłoszenia, Wykazu w każdej chwili, po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie.
 
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania Serwisu, poprzez żądanie usunięcie wszystkich danych , w każdej chwili. Takie żądanie Użytkownik zgłasza przez wysłanie maila na adres przetargi@pgn.net.pl.
 
 
 
Postanowienia końcoweOperator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z prawdą Ogłoszeń, Wykazów zamieszczanych w Serwisie.
 
Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić ich najwyższą jakość.
 
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonywane za pośrednictwem Serwisu.
 
Operator ma prawo zablokowania konta Użytkownika łamiącego niniejszy Regulamin lub zasady współżycia społecznego, czy dobre obyczaje i standardy branżowe, bez podawania przyczyn.
 

 

Polecane

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama